František Sádlík, jméno zakladatele, které dává značce Sádlík nadčasovou hodnotu již více než 100 let

3220

Dnešní svět snad nejlépe, kromě jiných, charakterizuje věta: „Staré hodnoty už neplatí a nové ještě nevznikly“.  Hledání kořenů, pochopení hodnot naších předků a jejich vztah k dnešku se může zdát jako protipól moderních trendů inovací, modernizaci technologií, rozvoje sociálních sítí aj. Ve skutečnosti nejdůležitější hodnoty definované, kromě jiných, římskými a řeckými filosofy přetrvaly tisíciletí a platí i dnes. Pohled do minulosti, historie a její pochopení může být kompasem, který spoluurčuje směry našich životů a vnímání současnosti. Pochopení hodnot může být kotvou na rozbouřeném moři dnešního rychle se měnícího světa. Jedním z důvodů proč jsme začali rozvíjet firmu Sádlík v Moravském Písku byla osobnost jejího zakladatele Františka Sádlíka.

Dlouze jsem přemýšlel o tom, co bych uvedl o Františkovi Sádlíkovi jako první a nejdůležitější. Je to Radost z Práce. Radost z práce konstruktéra, zlepšovatele a vynálezce. Radost z práce na kvalitních výrobcích, které slouží lidem mnoho let. Radost z práce pro její samou podstatu a to i v době po znárodnění jeho vlastního podniku v 1948. Radost z práce koncentrovaná do celoživotního hesla Františka Sádlíka  „Mysli, mysli a pracuj“
Paní Zdeňku Ryšavou, jednu ze dvou dcer jsem rád poslouchával. Jednou se mně svěřila, že se ptala tatínka, na sklonku jeho života, jestli ho nemrzelo když mu podnik vzali. Seděli spolu na lavičce opřeni jeden o druhého a tatínek řekl: „Víš, Zdeňo, bylo to hrozné, když mně podnik brali, ale radost z dobře vykonané práce mně nikdy vzít nemohli“  Pravdou je, že v době znárodňování bylo Františkovi Sádlíkovi téměř 60 let, přesto ve svém podniku nejen zůstal, dokonce vymýšlel a patentoval ohýbačky na dřevěné nábytkové hranolky ale již pro nového zaměstnavatele TON n.p. Bystřice pod Hostýnem. František Sádlík, byl vlastníkem pěti patentů na ohýbačky nábytkových hranolků  z padesátých let a přesto, že za ně dostal za ně Řád práce,  nárok na důchod za dobu kdy budoval podnik, který se stal součástí TONu n.p. Bystřice pod Hostýnem  mu přiznán nebyl.

K dalším klíčovým osobnostním rysům Františka Sádlíka patří jeho odvaha, vůle, rozhodnost a neskutečná vytrvalost v uskutečňování vlastních snů o vybudování dřevoprůmyslového podniku. Už od chlapeckých let ho lákaly stroje, jako patnáctiletý sestrojil plně funkční model parního stroje. Vyučil se a jako kolářský tovaryš snil v zákopech I. světové války o vlastním podnikání a s tím také roku 1919, po návratu do rodného Moravského Písku, začal. Založil firmu SAMPI – Sádlík Moravský Písek. O tom jak to bylo těžké, kolik překážek musel překonat na cestě za splněním svého snu napsal František Sádlík malou brožurku „Život budovatele 1919-1945“.


Napsal: Vladimír Bednařík