Jan Etzl, starosta Chodova u Domažlic

Starosta Chodova mezi židlemi

Dodavatele pro firmu Sádlík vybíráme především podle lidí, kteří je zastupují. A také podle lidských hodnot, které tito zástupci vyznávají. Odběratele, naše potenciální zákazníky, se snažíme      
přesvědčit, aby nelitovali času a přijeli se do naší rodinné firmy Sádlík nejprve podívat. A teprve potom se rozhodli, od koho židle a stoly koupí.

Starosta obce Chodov u Domažlic neváhal přijet ze vzdálenosti 450 kilometrů, aby se s fungováním firmy Sádlík osobně seznámil. Až poté mohl s klidným srdcem předložit zastupitelstvu obce návrh na nákup 300 kusů židlí a 70 kusů stolů pro sál kulturního domu v Chodově. Starostovi Janu  Etzlovi je 72 let. Jeho zodpovědný přístup k rozhodování a zodpovědnost v zájmu spoluobčanů vlastní obce jsou více než příkladné. A nejen v případě nákupu židlí a stolů od firmy Sádlík. Dokládá to skutečnost, že je ve funkci starosty již 25 let.

Osobnost Jana Etzla nás velmi zaujala. Rozhodli jsme se tedy vytvořit portrét starosty, který by vyjadřoval myšlenky: starosta pro lidi, lidé kolem starosty, lidé za starostou, 25 let ve funkci.
Na pořízení fotografií jsme se dohodli s předním českým fotografem Alexandrem Dobrovodským. A tak vznikly fotografie, které emotivně vypovídají o důležitých lidských hodnotách.