Příklad z Předmíře

Odborné posouzení

Předmíř, malá obec na Blatensku u Lnářů ale velká příkladným přístupem k výběru židlí a stolů pro obecní sál. Nejprve byla firma Sádlík požádána o fotografie důležitých spojů na židlích i stolech, které posoudil místní stolař a teprve po tomto vyhodnocení byla přijata do řádného výběrového řízení. Starosta Pavel Karlík říká: „Když jsme rozbalili několik židlí a stolů, byly tak pěkné, že jsme rozhodli napřed vymalovat celý sál i když to nebylo v plánu“.

Na snímcích místostarosta Josef Cihla společně se starostou Pavlem Karlíkem přebírají již druhou dodávku židlí, tentokrát pro místní hospodu a hovoří o přípravě večerní zábavy u příležitosti posvícení a fotografie z večerní zábavy v plném proudu.