Zásady ochrany osobních údajů společnosti SÁDLÍK ohýbaný nábytek s.r.o.

Vážení klienti a návštěvníci našich webových stránek!

Děkujeme za váš zájem o naši firmu a služby, které nabízíme. Vážíme si vaší důvěry a respektujeme soukromí vašich informací. Věřte, že ochrana vaší privátní sféry, včetně osobních údajů, je pro nás důležitá.

Dnem 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen „GDPR“.

GDPR představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

„Osobními údaji“ se dle GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

„Zpracováním“ se dle GDPR rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Osobní údaje musí být dle GDPR ve vztahu k subjektu údajů:

 • zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;
 • shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 • přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;
 • přesné a v případě potřeby aktualizované;
 • uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 • zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Proto bychom vás chtěli seznámit s tím, jak nakládáme s osobními údaji, které získáme při poskytování našich služeb svým zákazníkům.

Společnost SÁDLÍK ohýbaný nábytek s.r.o., C 51610 vedená u Krajského soudu v Brně (dále „SADLÍK“) nabízí a svým zákazníkům poskytuje služby v oblasti výroby nábytku dle objednávky a originálního zadaní zákazníka, tvorbu projektů vybavení provozoven na míru, tj. návrh projektu a zakázková výroba nábytku pro provozovny a domácnosti.

Rozsah a účel zpracování

Každé zákonné a férové zpracování osobních údajů může být prováděno pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, a musí být založeno na některém z právních základů (právních titulů) v GDPR uvedených.

S ohledem na výše uvedené zásady GDPR a nabízené služby definujeme tyto činnosti.

V pozici správce osobních údajů při provádění těchto činností:

 • prodej zboží a služeb
 • nabídka truhlářský prací
 • dodávka výrobků na míru
 • zasílání nabídek a cenových kalkulací
 • informace o obchodních záměrech klientů

Zpracováváme pouze ty údaje, které jsou potřebné, přiměřené a relevantní vzhledem k účelu, pro který jsou údaje zpracovávány, a pouze po dobu trvání tohoto účelu.

Osobní údaje, které získáme v souvislosti s poskytováním služeb zákazníkovi, uchováváme ve spisové evidenci pro účel ochrany svých právních nároků po dobu poskytování služeb zákazníkovi a dále po přiměřenou dobu po předání zakázky zákazníkovi. Pokud o to zákazník nepožádá jinak.

Souhlas se zpracováním

Vaše údaje, které jste nám poskytli, můžeme zpracovávat také tehdy, dáte-li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat všemi běžnými komunikačními prostředky, včetně emailové adresy sadlik@sadlik.cz.

Zákazníci mají právo obrátit se i přímo na Úřad na ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Zásady používání cookies

Společnost SÁDLÍK ohýbaný nábytek s.r.o., C 51610 vedená u Krajského soudu v Brně (dále „SADLÍK“) provozuje stránku www.sadlik.cz, a dále stránky www.zidlestamgastu.cz, (dále jen „Webová stránka“ nebo „Webové stránky“).

Webové stránky používají tzv. Cookies. Cookie je jednoduchý textový soubor (obvykle o velikosti pouhých několika kB), který navštívená Webová stránka odešle do vašeho internetového prohlížeče. Cookie umožňuje Webové stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další vaše individuální nastavení. Příští návštěva Webových stránek tak může být pro vás snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Běžně můžete cookies zakázat změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Pokud se rozhodnete cookies zakázat, přijdete o některé funkce a funkcionality Webové stránky. Například nebudete schopni zachovat vaše jazykové nastavení nebo nebudete schopni označit jakoukoli nabídku práce jako vaši „oblíbenou“.

SÁDLÍK plně respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví Webové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích vede pouze ke zkvalitnění služeb.

Webové stránky používají anonymní cookies Google Analytics, jež jsou poskytovány společností Google Inc. (dále jen „Google“) a anonymní cookies sKlik Seznam (dále jen „Seznam“) za účelem monitoringu použití a analýzy webových stránek. Informace generované těmito cookies jsou přenášeny do Google a Seznam, jež je používá pro analýzu použití Webových stránek a za účelem poskytování dalších služeb souvisejících s činností Webových stránek a internetu. Google a Seznam může tyto informace sdílet s třetími stranami, pokud to vyžaduje zákon nebo v případech, kdy tyto strany zpracovávají informace jménem Google a Seznam. Google a Seznam nebude spojovat IP adresu se žádnými dalšími údaji zpracovávanými Google a Seznam.

Kliknutí na odkazy, jako například na reklamní bannery, vás může převést na jiné webové stránky, jejichž pravidla pro ochranu osobních údajů se mohou od Pravidel pro ochranu osobních údajů SÁDLÍK lišit. SÁDLÍK nenese žádnou odpovědnost za tyto externí webové stránky, odkazy nebo informace poskytované či zpracovávané provozovateli těchto dalších webových stránek.

V případě jakéhokoliv dotazu či nejasností nás neváhejte kontaktovat. Děkuje za důvěru a příležitost spolupráce s vámi.

SÁDLÍK ohýbaný nábytek s.r.o.

Sádlík.cz